Autorijschool Actief

De beste prijs voor je rijbewijs!

Geslaagden

Umit Kurt

Elien Veenstra


Yvonne Doolstra

Contact

Autorijschool Actief


De Diken 2

8701 GM Bolsward

Tel: 06-34656881

Meer info Tussentijdse Toets

Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de Tussentijdse Toets, de TTT, hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij neemt alles onder de loep wat bij een echt rijexamen ook getoetst wordt. Je instructeur rijdt mee. De toets duurt even lang als een echt rijexamen.


Voordelen TTT:

 • Adviezen voor je rijexamen.
 • Wennen aan het rijexamen.
 • Vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen, zoals parkeren e.d.

Voordelen Tussentijdse Toets

Er zijn drie voordelen om de toets de doen, namelijk:

 1. Adviezen voor je rijexamen. Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee. Daarop brengt de examinator per onderdeel advies uit. Je kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken. Zorg dat je het adviesformulier bij je hebt als je op examen gaat. Dit is vooral belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere manouevres (auto) of voertuigbeheersing (motor). Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.
 2. Wennen aan het rijexamen. De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie. Nervositeit wordt met de toets bij veel kandidaten weggenomen. Bovendien is het soms mogelijk dat je jouw examen aflegt bij dezelfde examinator die jouw toets afneemt.
 3. Vrijstelling verdienen. Tijdens de toets kan je vrijstelling verdienen voor het onderdeel bijzondere manouevres op het eerstvolgende examen. Zak je bij het eerstvolgende examen, dan vervalt je vrijstelling bij je herexamen.


Wanneer en waarom de toets doen?

Wij bepalen samen met jouw het tijdstip van de toets. Aan het begin van je rijopleiding heeft de toets natuurlijk nog geen zin. Onze rijschool adviseert om de toets af te leggen na ongeveer driekwart van de rijopleiding. Het doen van de TTT is een investering in je eigen veiligheid!

Meenemen op je tussentijdse toets

Wanneer je deelneemt aan de tussentijdse toets moet je de volgende documenten meenemen:

 1. Een geldig identiteitsbewijs. Dat kan je Nederlands paspoort, ID-pasje of je verblijfsvergunningpasje zijn.
 2. Je theoriecertificaat (niet verplicht)
 3. Zelfreflectieformulier. Dit krijg je van ons.
 4. Je oproepkaart. Dit krijg je ook van ons via de mail. Moet je uitprinten en meenemen, maar niet ondertekenen! Dat wordt bij de examinator gedaan.

LET OP! Geen ID bij je = GEEN toets. De kosten voor een andere toets komen dan voor jouw rekening. Lees onze Algemene Voorwaarden.
Wij rijden in:

 • Achlum
 • Akkrum
 • Aldeboarn
 • Arum
 • Balk
 • Blauwhuis
 • Bolsward
 • Burgum
 • Deinum
 • Dronryp
 • Folsgare
 • Franeker
 • Friesland
 • Goutum
 • Grou
 • Harlingen
 • Heeg
 • Heerenveen
 • Hommerts
 • Hurdegaryp
 • IJlst
 • IJsbrechtum
 • Joure
 • Jutryp
 • Koudum
 • Leeuwarden
 • Lemmer
 • Makkum
 • Marsum
 • Menaam
 • Nijland
 • Oosterend
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Parrega
 • Roodhuis
 • Scharnegoutum
 • Sloten
 • Sneek
 • Stiens
 • Tirns
 • Tjerkwerd
 • Twellinga
 • Westhem
 • Winsum
 • Witmarsum
 • Wommels
 • Workum
 • Woudsend
 • Ysbrechtum

© 2013 Autorijschool Actief | Algemene Voorwaarden | Webdesign & Graphics: KEKE Design