Autorijschool Actief

De beste prijs voor je rijbewijs!

Geslaagden

Umit Kurt

Elien Veenstra


Yvonne Doolstra

Contact

Autorijschool Actief


De Diken 2

8701 GM Bolsward

Tel: 06-34656881

Theorie

Voor een veilige verkeersdeelname is het noodzakelijk dat je ook de spelregels van het verkeer kent.
Maar hoe zorg je er voor dat je vervolgens jezelf ook deze spelregels jezelf toekent.

Autorijschool Actief kan je helpen met diverse middelen om jezelf goed voor te bereiden op het theorie examen, welke je voor je mag afrijden moet afleggen. Omdat iedereen de theorie op zijn eigen manier wil voorbereiden kan Autorijschool Actief je helpen met diverse middelen.

Hierbij moet je denken aan:

 • Theorieboeken in de door het CBR getoetste talen
 • Theoriecursus en Examentraining op DVD
 • Examentraining op CD-ROM
 • Bestel hier alle theorie leermiddelen in de webshop.

Omdat er op het vlak van theorieexamens vele mogelijkheden zijn, en per leerling verschilt wat nu voor hem/haar de beste lesmethode is, willen we je verzoeken om contact op te nemen met de rijschool voor meer informatie of een prijsopgave.Wij rijden in:

 • Achlum
 • Akkrum
 • Aldeboarn
 • Arum
 • Balk
 • Blauwhuis
 • Bolsward
 • Burgum
 • Deinum
 • Dronryp
 • Folsgare
 • Franeker
 • Friesland
 • Goutum
 • Grou
 • Harlingen
 • Heeg
 • Heerenveen
 • Hommerts
 • Hurdegaryp
 • IJlst
 • IJsbrechtum
 • Joure
 • Jutryp
 • Koudum
 • Leeuwarden
 • Lemmer
 • Makkum
 • Marsum
 • Menaam
 • Nijland
 • Oosterend
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Parrega
 • Roodhuis
 • Scharnegoutum
 • Sloten
 • Sneek
 • Stiens
 • Tirns
 • Tjerkwerd
 • Twellinga
 • Westhem
 • Winsum
 • Witmarsum
 • Wommels
 • Workum
 • Woudsend
 • Ysbrechtum

© 2013 Autorijschool Actief | Algemene Voorwaarden | Webdesign & Graphics: KEKE Design