Autorijschool Actief

De beste prijs voor je rijbewijs!

Geslaagden

Umit Kurt

Elien Veenstra


Yvonne Doolstra

Contact

Autorijschool Actief


De Diken 2

8701 GM Bolsward

Tel: 06-34656881

Meer info Praktijkexamen

Hoe ziet het rijexamen eruit? Na de kennismaking en ID controle moet je buiten een kentekenplaat oplezen op een afstand van ongeveer 30m. Vervolgens loopt de examinator jij en je rijinstructeur richting de auto en kun je vragen verwachten over de voertuig controle handelingen. In de auto worden ook enkele vragen gesteld over controlelampjes en/of knopjes op het dashboard. Na de rit hoor je pas of je geslaagd of gezakt bent.

Het zelfstandig rijden, de bijzondere manouevres en de situatiebevraging zijn onderdelen van het examen. Je zult verschillende kruisingen moeten afhandelen. Rotondes hoeven niet voor te komen in de rit. Het invoegen en uitvoegen op de snelweg kan ook voorkomen, indien het niet te druk is op de snelweg.

Drie onderdelen rijexamen auto

De examinator bekijkt of je A. zelfstandig kan rijden en of je B. twee van de vier bijzondere manouevres beheerst en je krijgt C. een situatiebevraging.

A. Het zelfstandig autorijden

De examanitor heeft een aantal keuzes om het zelfstandig rijden te toetsen, namelijk:

 - Door je te laten rijden naar een orientatiepunt, in overleg. Dit is een locatie die voor jouw bekend moet zijn. Dit kan zo je huis ook zijn als dit binnen 15 minuten haalbaar is. Het kan ook een zichtbaar gebouw zijn. Dan kan de examinator je vragen om naar dat zichtbare gebouw toe te rijden. Bij het rijden naar een orientatiepunt mag je niet van een navigatiesysteem gebruik maken.

- Een clusteropdracht. Een clusteropdracht is een reeks van opdrachten. Deze opdrachten worden bij een stilstaand voertuig gegeven. Je zult deze opdrachten ook nog een keer zelf moeten herhalen voordat je gaat rijden. Een voorbeeld: Je gaat bij de verkeerslichten rechtsaf en daarna de rotonde 3/4 naar links, voorbij de supermarkt naar rechts en bij de vishandel naar links. Een clusteropdracht mag minimaal 3 en maximaal 5 opdrachten bevatten.

- Een navigatie-opdracht. De examinator mag je een navigatie-opdracht geven.

B. De bijzondere manouevres

Indien je geen tussentijdse toets hebt gedaan of je hebt geen vrijstelling verdient met een tussentijdse toets, zal de examinator jouw twee bijzondere manouevres laten uitvoeren. Je moet wel bij n van de twee oefeningen achteruitrijden hebben laten zien. Er zijn vier bijzondere manouevres:

 1. Van een helling wegrijden
 2. De omkeeropdracht, bijvoorbeeld door een halve draai of door drie keer op de rijbaan te steken of door een bocht achteruit te rijden.
 3. De stopopdracht. Stoppen langs de rijbaan op een door jouw geschikt bevonden plaats.
 4. De parkeeropdracht. Achterwaarts/voorwaarts fileparkeren of achterwaarts/voorwaarts in een parkeervak parkeren.

C. De situatiebevraging

De examinator kan je aangeven bij een verkeerstaak (bijvoorbeeld een druk kruispunt oversteken) dat je hierover een vraag gaat krijgen. Na de verkeerstaak parkeer je de auto op een plek die jij zelf uitzoekt. Daarna stelt de examinator zijn vraag en je geeft daar antwoord op. De examinator kan hiermee goed toetsen of je met bepaalde dingen rekening hebt gehouden.

Meenemen op je rijexamen

Wanneer je deelneemt aan het rijexamen moet je de volgende documenten meenemen:

 1. Een geldig identiteitsbewijs. Dat kan je Nederlands paspoort, ID-pasje of je verblijfsvergunningpasje zijn.
 2. Je theoriecertificaat (niet verplicht)
 3. Uitslagformulier van de Tussentijdse Toets, indien je dit hebt gedaan.
 4. Zelfreflectieformulier. Dit krijg je van ons.
 5. Je oproepkaart. Dit krijg je ook van ons via de mail. Moet je uitprinten en meenemen, maar niet ondertekenen! Dat wordt bij de examinator gedaan.


LET OP! Geen ID bij je = GEEN rijexamen. De kosten van het herexamen komen dan voor jouw rekening! Lees onze Algemene Voorwaarden. Hiervoor heb je Acrobat Reader nodig. Download hier gratis Acrobat Reader.

Geslaagd? Gezakt?

Geslaagd en dan...

Als je bent geslaagd, word je Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid geregistreerd in het Centraal Rijbewijzen Register (CRB). De gemeenten en het CBR kunnen dit register raadplegen om vast te stellen of je bent geslaagd voor het examen.

De registratie van de Verklaring van rijvaardigheid is een half jaar geldig, de registratie van de Verklaring van geschiktheid een jaar.


De volgende dag na je rijexamen kan je bij het gemeentehuis in je woonplaats, tegen overlegging van een pasfoto, legitimatie en het vereiste geld, je rijbewijs aanvragen. Je pasje kan je na 5 werkdagen ophalen bij je gemeentehuis. Om bij de gemeente voor het rijbewijs in aanmerking te komen, moet je op het moment van aanvraag in Nederland wonen en in het jaar daarvr minstens 185 dagen in Nederland hebben gewoond.

Gezakt en dan...

Dat is balen. Je moet nu nog een keer op voor je autorijexamen. Maar, geef de moet niet op!! We zullen kijken naar wat er mis ging en wat je verbeterpunten zijn. Het beste is om voor je autoherexamen minimaal 4-5 autorijlessen gevolgd te hebben. We zullen ons er dan gaan richten op wat er niet goed ging op je examen.

De kosten van een praktijkexamen

De kosten voor een autorijexamen is opgebouwd uit:

 1. CBR-kosten, waaronder de Eigen Verklaring (gezondheidsverklaring) en de CBR-examenkosten. Eigen Verklaring is een waardepapier die wij voor jouw bij het CBR kopen.
 2. Rijschoolkosten. Deze kosten bestaat uit autohuur, administratiekosten en eventueel het voorrijden voor het rijexamen.

Rijexamen TIPS

 • Let goed op de verkeerstekens en de verkeersaanwijzingen.
 • Kijk goed verder vooruit en denk verder vooruit.
 • Pas je snelheid continu aan, aan het overig gelijksoortig verkeer.
 • Inhalen beslis je zelf niet de examinator. Vind je het nodig, omdat het voor de verkeersstroming ten goede komt, haal dan in.
 • Maak je een foutje? Niet erg. Pik de draad weer op en ga gewoon weer verder, alsof er niets is gebeurd! De examinator bekijkt niet alleen die fout, maar fouten in de gehele rit.

Wij rijden in:

 • Achlum
 • Akkrum
 • Aldeboarn
 • Arum
 • Balk
 • Blauwhuis
 • Bolsward
 • Burgum
 • Deinum
 • Dronryp
 • Folsgare
 • Franeker
 • Friesland
 • Goutum
 • Grou
 • Harlingen
 • Heeg
 • Heerenveen
 • Hommerts
 • Hurdegaryp
 • IJlst
 • IJsbrechtum
 • Joure
 • Jutryp
 • Koudum
 • Leeuwarden
 • Lemmer
 • Makkum
 • Marsum
 • Menaam
 • Nijland
 • Oosterend
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Parrega
 • Roodhuis
 • Scharnegoutum
 • Sloten
 • Sneek
 • Stiens
 • Tirns
 • Tjerkwerd
 • Twellinga
 • Westhem
 • Winsum
 • Witmarsum
 • Wommels
 • Workum
 • Woudsend
 • Ysbrechtum

© 2013 Autorijschool Actief | Algemene Voorwaarden | Webdesign & Graphics: KEKE Design