Autorijschool Actief

De beste prijs voor je rijbewijs!

Geslaagden

Umit Kurt

Elien Veenstra


Yvonne Doolstra

Contact

Autorijschool Actief


De Diken 2

8701 GM Bolsward

Tel: 06-34656881

Meer info Losse Rijlessen

Heb je geen haast met je autorijbewijs? Wil je de betalingen zelf in de hand houden? Bepaal zelf wanneer je en hoe vaak je per week wilt lessen.
Je autorijlessen, je autotheorie-examen, eigen verklaring, je eventuele Auto Tussentijdse Toets en je autorijexamen dien je afzonderlijk te betalen. 

Ophalen en wegbrengen

Als je het wilt halen wij je op van huis of werk en we brengen je ook weer terug naar je huis of werk. Liever hebben we dit niet, want uiteindelijk gaat dit allemaal van je kostbare lestijd af. Veel leerlingen willen zoveel mogelijk op de examenlocaties blijven en oefenen. Een goed alternatief is dat we je ophalen bij de bus- of treinstation en daar weer afzetten.

Geen tijdsdruk

Er is bij deze opleidingsvorm geen tijdsdruk. Je mag zelf bepalen hoelang je erover gaat doen voor het behalen van je autorijbewijs.

De ervaring heeft ons geleerd dat veel kandidaten niet meer dan een paar maanden bezig zijn.

Controle over je betalingen

Deze opleidingsvorm heeft nog een voordeel. Heb je even minder geld over voor je autorijlessen? Dan kun je gemakkelijk minder lessen per week volgen.

Heb je weer meer geld over voor autorijlessen? Bel dan om je les frequentie te verhogen.

Bepaal zelf je lesrooster

Je bent helemaal vrij of je 1x per week of meerdere keren per week wilt lessen. Jij bepaalt dat zelf of in overleg met je rij-instructeur.

Meerdere keren per week lessen, betekent wel dat je sneller je autorijbewijs behaalt.
Wij rijden in:

 • Achlum
 • Akkrum
 • Aldeboarn
 • Arum
 • Balk
 • Blauwhuis
 • Bolsward
 • Burgum
 • Deinum
 • Dronryp
 • Folsgare
 • Franeker
 • Friesland
 • Goutum
 • Grou
 • Harlingen
 • Heeg
 • Heerenveen
 • Hommerts
 • Hurdegaryp
 • IJlst
 • IJsbrechtum
 • Joure
 • Jutryp
 • Koudum
 • Leeuwarden
 • Lemmer
 • Makkum
 • Marsum
 • Menaam
 • Nijland
 • Oosterend
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Parrega
 • Roodhuis
 • Scharnegoutum
 • Sloten
 • Sneek
 • Stiens
 • Tirns
 • Tjerkwerd
 • Twellinga
 • Westhem
 • Winsum
 • Witmarsum
 • Wommels
 • Workum
 • Woudsend
 • Ysbrechtum

© 2013 Autorijschool Actief | Algemene Voorwaarden | Webdesign & Graphics: KEKE Design