Autorijschool Actief

De beste prijs voor je rijbewijs!

Geslaagden

Umit Kurt

Elien Veenstra


Yvonne Doolstra

Contact

Autorijschool Actief


De Diken 2

8701 GM Bolsward

Tel: 06-34656881

In termijnen betalen

De rijlespakketten mogen in termijnen betaald worden. Dit geeft jouw de gelegenheid om niet zonder cashgeld komen te staan.

Hoe gaat dit in zijn werk? Stel je wilt je rijlespakket in 2 termijnen afbetalen, dan brengen wij jou € 70 administratiekosten in rekening. Wil je jouw rijlespakket in 3 termijnen afbetalen? Dan brengen we jou € 105 administratiekosten in rekening.

Wil je NIET in termijnen, maar in 1x betalen? Dan hoef je geen administratiekosten te betalen. Hieronder volgt even op een rijtje wat de adminstratiekosten zijn bij een bepaalde termijnkeuze:

2 termijnen = € 70
3 termijnen = € 105

Voorwaarden

Er zijn enkele voorwaarden, namelijk: 

 1. Losse rijlessen kunnen NIET in termijnen betaald worden.
 2. Spoedpakketten kunnen NIET in termijnen betaald worden. 
 3. Een termijnbetaling is 1x per maand. 
 4. Eerste termijn is bij aanvang van de rijopleiding.
Wij rijden in:

 • Achlum
 • Akkrum
 • Aldeboarn
 • Arum
 • Balk
 • Blauwhuis
 • Bolsward
 • Burgum
 • Deinum
 • Dronryp
 • Folsgare
 • Franeker
 • Friesland
 • Goutum
 • Grou
 • Harlingen
 • Heeg
 • Heerenveen
 • Hommerts
 • Hurdegaryp
 • IJlst
 • IJsbrechtum
 • Joure
 • Jutryp
 • Koudum
 • Leeuwarden
 • Lemmer
 • Makkum
 • Marsum
 • Menaam
 • Nijland
 • Oosterend
 • Oosthem
 • Oppenhuizen
 • Parrega
 • Roodhuis
 • Scharnegoutum
 • Sloten
 • Sneek
 • Stiens
 • Tirns
 • Tjerkwerd
 • Twellinga
 • Westhem
 • Winsum
 • Witmarsum
 • Wommels
 • Workum
 • Woudsend
 • Ysbrechtum

© 2013 Autorijschool Actief | Algemene Voorwaarden | Webdesign & Graphics: KEKE Design